từ 1975 đến 2900 có bao nhiêu số chẵn có bao nhiêu số lẻ bao nhiêu chữ số có tận cùng là 3

Question

từ 1975 đến 2900 có bao nhiêu số chẵn có bao nhiêu số lẻ bao nhiêu chữ số có tận cùng là 3

in progress 0
1 year 2020-11-28T09:43:51+00:00 2 Answers 401 views 0

Answers ( )

  1
  2020-11-28T09:45:29+00:00

  Các số chẵn trong khoảng từ 1975 đến 2900 là : 1976 ; 1978 ; 1980 ; …… ; 2900.

  Các số lẻ trong khoảng từ 1975 đến 2900 là : 1975 ; 1977 ; 1979 ; …… ; 2899.

  Các số có tận cung là 3 trong khoảng từ 1975 đến 2900 là : 1983 ; 1993 ; 2003 ; …… ; 2893.

  Mỗi số chẵn liên tiếp cách nhau 2 đơn vị và số lẻ cũng vậy nên :

  Từ 1975 đến 2900 có số số chẵn là :

   (2900 – 1976) : 2 + 1 = 463 (số)

  Từ 1975 đến 2900 có số số lẻ là :

   (2899 – 1975) : 2 + 1 = 463 (số)

  Khoảng cách giữa mỗi số tận cùng là 3 liên tiếp là :

   1993 – 1983 = 10 (đơn vị)

  Số số có tận cùng là 3 trong khoảng từ 1975 đến 2900 là :

   (2893 – 1983) : 10 + 1 = 92 (số)

  -1
  2020-11-28T09:45:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   *Ta có: 1976;1978;………;2900

        ⇒ (2900-1976):2+1=463(số)

  Vậy :từ 1975 đến 2900 có 436 số chẵn

  *Ta có:1983;1993;……….;2893

        ⇒ (2893-1983):10+1=92(số)

  Vậy : từ 1975 đến 2900 có 92 số có tận cùng là 3.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )