Từ 1000 đến 10000 cs bao nhiêu số cs đúng 3 chữ số giống nhau

Question

Từ 1000 đến 10000 cs bao nhiêu số cs đúng 3 chữ số giống nhau

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-22T09:15:00+00:00 1 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T09:16:18+00:00

  Giải thích các bước giải:  Số 10000 là số duy nhất có 5 chữ số, số này có hơn 3 chữ
  số giống nhau nên không thoả mãn yêu cầu của bài toán.
  Vậy số cần tìm chỉ có thể có dạng:
  abbb , babb , bbab , bbba với a b
  là các chữ số.
  – Xét số dạng
  abbb , chữ số a có 9 cách chọn ( a 0) có 9 cách chọn
  để b khác a.
  Vậy có 9 . 8 = 71 số có dạng
  abbb .
  Lập luận tương tự ta thấy các dạng còn lại đều có 81 số. Suy ta tất cả các
  số từ 1000 đến 10000 có đúng 3 chữ số giống nhau gồm 81.4 = 324 số.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )