Từ 1 nhân vật phụ hãy viết 1 đoạn văn giới thiệu về nhân vật chính

Question

Từ 1 nhân vật phụ hãy viết 1 đoạn văn giới thiệu về nhân vật chính

in progress 0
Doris 1 year 2021-08-18T18:06:42+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T18:08:11+00:00

    Nhân vật Thánh Gióng trong truyện cùng tên là hình tượng tiêu biểu của người anh hùng đánh giặc cứu nước. Thánh Gióng mang cho mình tinh thần kiên cường , ý chí quyết thắng giặc ngoại xâm của nhân dân ta, Thánh Gióng mang cho mình sức mạnh của nhân dân được sinh ra trong nhân dân, được nhân dân nuôi dân. Thánh Gióng đã ra trận với sức mạnh phi thường để đánh giặc và chiến thắng giặc . Từ truyền thống chống giặc và thắng giặc của nhân dân đã thần thánh hóa những người anh hùng thành Thánh Gióng tượng chung cho lòng yêu nước , khả năng và sức mạnh quật khởi của dân tộc ta. Truyện đã đề cao người anh hùng dân tộc có công với đất nước. Hình ảnh Thánh Gióng đã để lại trong lòng em sự khâm phục vô cùng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )