Từ 1 điểm A ở bên ngoài đtròn O, kẻ 2 tiếp tuyến AM,AN tới đtròn. Đường vuông với OM kẻ từ O cắt AN tại I. Chứng minh biết MN=24cm,R=13cm.Tính độ dài

Question

Từ 1 điểm A ở bên ngoài đtròn O, kẻ 2 tiếp tuyến AM,AN tới đtròn. Đường vuông với OM kẻ từ O cắt AN tại I. Chứng minh biết MN=24cm,R=13cm.Tính độ dài OA

in progress 0
Thu Thủy 10 months 2021-04-20T21:06:04+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T21:07:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $MH\cap AO=B$

  Vì $AM, AN$ là tiếp  tuyến của $(O)\to AO\perp MN=B$ là trung điểm $MN$

  $\to BM=BN=\dfrac12MN=12$

  $\to OB=\sqrt{ON^2-BN^2}=\sqrt{R^2-BN^2}=5$

  Mà $AN\perp ON, NB\perp AO$

  $\to ON^2=OB.OA$ 

  $\to OA=\dfrac{ON^2}{OB}$

  $\to OA=\dfrac{169}{5}$

  tu-1-diem-a-o-ben-ngoai-dtron-o-ke-2-tiep-tuyen-am-an-toi-dtron-duong-vuong-voi-om-ke-tu-o-cat-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )