TRUYỆN THỂ HIỆN ƯỚC MƠ LAO ĐỘNG ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CHI TIẾT NÀO?VĂN BẢN :CHỦ ĐỒNG TỬ

Question

TRUYỆN THỂ HIỆN ƯỚC MƠ LAO ĐỘNG ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA CHI TIẾT NÀO?VĂN BẢN :CHỦ ĐỒNG TỬ
truyen-the-hien-uoc-mo-lao-dong-duoc-the-hien-qua-chi-tiet-nao-van-ban-chu-dong-tu

in progress 0
Thu Cúc 1 year 2021-08-21T22:45:32+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T22:46:39+00:00

  chử đồng tử là người con trai nghèo có hiếu -tiên dung , nàng công chúa xinh đẹp . hai người chử đồng tử và tiên dung thuộc duyên nhau giữa cảnh thiên nhiên thật đẹp. duyên tình của họ đã vượt qua xã hội phong kiến.

  ⇒thể hiện khát vọng , mơ ước về một tình yêu tự do và hạnh phúc,

  -vợ chồng chử đồng tử đã cùng nhau xây dựng nên làng trù phú-thể hiện khát vọng và ước mơ xây dựng một cuộc sống ấm no, và 1 xã hội phát triển.

  0
  2021-08-21T22:47:11+00:00

  * Những chi tiết thể hiện ước mơ của con người trong văn bản Chử Đồng Tử:

  –  Chử Đồng Tử – người con trai nghèo có hiếu và Tiên Dung – nàng công chúa xinh đẹp có tư tưởng tiến bộ. Hai con người thuộc hai thái cực của xã hội đã bén duyên nhau giữa một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp. Tình duyên của họ đã vượt ra mọi khuôn phép của xã hội phong kiến. -> Thể hiện  khát vọng và mơ ước về tình yêu tự do và hôn nhân hạnh phúc

  –  Vợ chồng Chử Đồng Tử đã cùng nhau xây dựng được xóm làng trù phú. -> thể hiện khát vọng và ước mơ về một cuộc sống ấm no, một xã hội phát triển 

  – Vợ chồng Chử Đồng Tử đã trở thành thần tiên giúp đỡ nhân dân đánh giặc. -> thể hiện khát vọng chinh phục vũ trụ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )