Trường bạn nào bị viết về đoàn thanh niên ko viết cho mình bài với viết về đoan thanh niên nha

Question

Trường bạn nào bị viết về đoàn thanh niên ko
viết cho mình bài với viết về đoan thanh niên nha

in progress 0
Mít Mít 8 months 2021-06-02T15:46:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-02T15:47:55+00:00

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1931. Do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nên. 8 Đoàn viên TNCS đầu tiên gồm có: Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng; Đinh Chương Long mang bí danh Lý Văn Minh; Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất; Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự; Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông; Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức (nữ); Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận (nữ); Nguyễn Sinh Thản mang bí

  Lý Nam Thanh.                                                                                                                     

  0
  2021-06-02T15:48:23+00:00

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1931. Do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nên. 8 Đoàn viên TNCS đầu tiên gồm có: Lê Hữu Trọng mang bí danh Lý Tự Trọng; Đinh Chương Long mang bí danh Lý Văn Minh; Vương Thúc Thoại mang bí danh Lý Thúc Chất; Hoàng Tự mang bí danh Lý Anh Tự; Ngô Trí Thông mang bí danh Lý Trí Thông; Ngô Hậu Đức mang bí danh Lý Phương Đức (nữ); Nguyễn Thị Tích mang bí danh Lý Phương Thuận (nữ); Nguyễn Sinh Thản mang bí danh Lý Nam Thanh.                                                                                                                                     cho mik 5 sao nha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )