trung binh hang thang hai vo chong anh liem thu nhap dc 9500000 dong rieng anh lien thu nhap 10500000 dong hoi vo anh lienm thu nhap hang thang dc bao

Question

trung binh hang thang hai vo chong anh liem thu nhap dc 9500000 dong rieng anh lien thu nhap 10500000 dong hoi vo anh lienm thu nhap hang thang dc bao nhieu tien

in progress 0
Adela 8 tháng 2020-10-18T01:54:09+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

 1. Hàng tháng 2 vợ chồng anh Liêm thu nhập được số tiền là:

      9 500 000 × 2 = 19 000 000(đồng)

  Hàng tháng vợ anh Liêm thu nhập được số tiền là:

      19 000 000 – 10 500 000 = 8 500 000(đồng)

                                                     Đáp số: 8 500 000 đồng

  Chúc học tốt!!!

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vợ anh thu nhập là:

      10500000-9500000=1000000 (đồng)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )