trung bình cộng của hai số là 36. tìm số bé biết số lớn là 50

Question

trung bình cộng của hai số là 36. tìm số bé biết số lớn là 50

in progress 0
Eirian 11 months 2020-10-30T08:47:33+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T08:49:26+00:00

  Tổng 2 số đó là:

  `36` x `2 = 72`

  Số bé là:

  `72 – 50 = 22`

  Đáp số: `22`

  0
  2020-10-30T08:49:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 2 số là

  36×2=72

  số bé là

  72-50=22 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )