Trung bình cộng của ba số là 28,biết 2 số hạng lần lượt là 21;28.Tìm Số còn lại?

Question

Trung bình cộng của ba số là 28,biết 2 số hạng lần lượt là 21;28.Tìm Số còn lại?

in progress 0
8 tháng 2020-10-18T07:37:02+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng 3 số là

  `28×3=84`

  Số còn lại là

  `84-21-28=84-49=35`

 2. Đáp án: 35

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 3 số là :

      28 x 3 = 84

  Số phải tìm là :

      84 – 21 – 28 = 35

          Đáp số : 35

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )