Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 16 . Tìm 3 số đó

Question

Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 16 . Tìm 3 số đó

in progress 0
Farah 8 tháng 2020-10-13T11:35:59+00:00 1 Answers 101 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi ba số đó là: $x; x+1; x+2$

  Vì trung bình cộng của 3 số đó bằng 16

  Nên $(x+x+1+x+2):3=16$

  $3×x+3=16×3$

  $3×x+3=48$

  $3×x=45$

  $x=45:3$

  $x=15$

  Vậy 3 số đó là : $15;16;17$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )