Trung bình cộng của 3 số là 145. Biêt 1 trong 3 số là96. Trong 2 số còn lại số lớn hơn số bé 18 đơn vị. tìm 2 số chưa biết.

Question

Trung bình cộng của 3 số là 145. Biêt 1 trong 3 số là96. Trong 2 số còn lại số lớn hơn số bé 18 đơn vị. tìm 2 số chưa biết.

in progress 0
Latifah 2 years 2020-10-18T13:45:15+00:00 2 Answers 118 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T13:47:05+00:00

  Tổng của `3` số đó là:

  $145×3=435$

  Tổng của `2` số còn lại là:

  $435-96=339$
  Số còn lại thứ nhất là:

  $(339+18):2=178,5$
  Số còn lại thứ `2` là:

  $339-178,5=160,5$
  Đáp số: Số còn lại thứ nhất: $178,5$
                Số còn lại thứ `2`: $160,5$

  0
  2020-10-18T13:47:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 3 số đó là

  $145 × 3 = 435$

  Tổng 2 số còn lại là

  $435 – 95 = 340$

  Trong 2 số còn lại số lớn là

  $(340+18) = 179$

  Trong 2 số còn lại số bé là

  $340 – 179 = 161$

  Đáp số …

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )