Trong từ sứ giả cho biết sứ là gì , giả là gì ? Nhanh giúp . Cần cực gấp

Question

Trong từ sứ giả cho biết sứ là gì , giả là gì ?
Nhanh giúp . Cần cực gấp

in progress 0
Kiệt Gia 3 weeks 2021-08-30T16:05:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:06:59+00:00

  sứ : cử đi

  giả : người

  Sứ giả : người được cử đi

  0
  2021-08-30T16:07:13+00:00

  Trong từ sứ giả:

  Sứ: cử đi

  Giả: người

  Sứ giả: người được cử đi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )