trong truyện ngắn “Lão Hạc ” của Nam Cao , cậu vàng chết trước hay Lão Hạc chết trước ? Và chết như thế nào ?

Question

trong truyện ngắn “Lão Hạc ” của Nam Cao , cậu vàng chết trước hay Lão Hạc chết trước ? Và chết như thế nào ?

in progress 0
Ngọc Hoa 7 months 2021-06-15T18:31:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-15T18:33:24+00:00

                                                                     Bài làm 

                       Câu hỏi : Trong truyện ngắn ” Lão Hạc ” của Nam Cao , cậu vàng chết trước hay Lão Hạc chết trước ? Và chết như thế nào ?

                        Trả lời : Theo truyện ngắn ” Lão Hạc ” của Nam Cao , cậu vàng chết trước vì ăn phải bả .

               `=>` Cái chết của cậu vàng làm Lão Hạc ân hận và buồn tủi trong lòng .

  `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

  0
  2021-06-15T18:33:36+00:00

  trong truyện ngắn ” Lão Hạc ” thì Cậu Vàng chết trước ! Và Cậu Vàng chết vì bị ăn phải bả !

  Xin ctlhn ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )