Trong tất cả các văn bản này,đâu là văn bản tự sự?

Question

Trong tất cả các văn bản này,đâu là văn bản tự sự?
trong-tat-ca-cac-van-ban-nay-dau-la-van-ban-tu-su

in progress 0
Doris 3 months 2021-08-17T02:14:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T02:15:46+00:00

  Các văn bản tự sự

  – Cổng trường mở ra

  – Mẹ tôi

  – Cuộc chia tay của những con búp bê

  0
  2021-08-17T02:15:54+00:00

  $\text{_Bài làm_}$

  $\text{Các văn bản:}$

  $\text{→ VB: Cổng trường mở ra}$

  $\text{→ VB: Mẹ tôi.}$

  $\text{→ VB: Cuộc chia tay của những con búp bê.}$

  $\text{⇒ Đây là những văn bản tự sự.}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )