Trong phần dịch thơ bài thơ « Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh có câu : « Đầu giường ánh trăng rọi

Question

Trong phần dịch thơ bài thơ « Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh có câu :
« Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương »
Hãy tìm từ đồng nghĩa với từ « ngỡ » trong câu thơ thứ 2. Theo em có nên thay từ « ngỡ » bằng từ em vừa tìm không ?

in progress 0
niczorrrr 6 months 2021-07-26T08:59:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T09:01:19+00:00

  – Từ đồng nghĩa với từ “ngỡ” là tưởng.

  – Không nên thay từ “ngỡ” vì nó sẽ làm mất giá trị nội dung của bài thơ.

  $NOCOPY. XIN HAY NHẤT!$

  0
  2021-07-26T09:01:22+00:00

  Từ đồng nghĩa là : tưởng

  Có thể thấy thế từ ” ngỡ ” bằng từ ” tưởng “

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )