Trong mp Oxy, cho đường tròn ( T): (x-1) ²+(y+2) ²=9 và đường thẳng d: 3x-4y+m=0. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để trên d có duy nhất một điểm

Question

Trong mp Oxy, cho đường tròn ( T): (x-1) ²+(y+2) ²=9 và đường thẳng d: 3x-4y+m=0. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để trên d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB với (C) (A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác PAB đều.

in progress 0
RI SƠ 9 months 2021-04-28T20:01:51+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T20:02:53+00:00

  Đáp án:

   m=19, m=-41

  Giải thích các bước giải:

  (C) có tâm (1;−2) và bán kính 

  Ta có:  đều

  Suy ra  thuộc đường tròn (C′) tâm I, bán kính 

  Trên d có duy nhất một điểm P thỏa mãn yêu cầu bài toán ⇔ d tiếp xúc với (C′) tại P

  ⇔d(I,d)=R′

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )