Trong một phép chia nếu số bị chia là 9 thì số dư lớn nhất là bao nhiêu? Giải thích rõ hộ mới vs !!

Question

Trong một phép chia nếu số bị chia là 9 thì số dư lớn nhất là bao nhiêu?
Giải thích rõ hộ mới vs !!

in progress 0
Vodka 9 months 2021-04-20T18:26:10+00:00 2 Answers 2742 views 0

Answers ( )

  2
  2021-04-20T18:27:34+00:00

  Đáp án kèm giải thích:

  Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể là 8 . Vì nếu chia cho 9 thì nó sẽ là phép chia hết nên chỉ có thể chia cho 1 và dư 8 là lớn nhất

   

  1
  2021-04-20T18:28:04+00:00

  Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể  8 . Vì nếu chia cho 9 thì nó sẽ là phép chia hết nên chỉ có thể chia cho 1 và dư 8 là lớn nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )