trong một phép chia, có thương là 27 số chia là 49 và số dư là số dư lớn nhất có thể có được trong phép chia đó. tìm số bị chia ?

Question

trong một phép chia, có thương là 27 số chia là 49 và số dư là số dư lớn nhất có thể có được trong phép chia đó. tìm số bị chia ?

in progress 0
Nem 1 year 2020-10-31T17:05:09+00:00 2 Answers 143 views -1

Answers ( )

  0
  2020-10-31T17:06:11+00:00

  Số chia = 49 nên số dư lớn nhất = 48.

  Vậy số bị chia là:

        27 . 49 + 48 = 1371

                                Đáp số: 1371

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2020-10-31T17:06:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì số chia là 49 nên ta có số dư lớn nhất là 48 .

  Ta có :

  x : 49 = 27 ( dư 48 )

  x        = 27 × 49 + 48

  x        = 1371

  ⇒ SBC là 1371

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )