trong mặt phẳng , với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng d có phương trình y=(m-1)x+n a)với giá trị nào của m và n thì d song song với Ox b)xác định phươ

Question

trong mặt phẳng , với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng d có phương trình y=(m-1)x+n
a)với giá trị nào của m và n thì d song song với Ox
b)xác định phương trình của d , biết d đi qua A(-1,1)và có hệ số góc = -3

in progress 0
Sapo 2 tháng 2021-05-05T14:52:52+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  1. a) $(d)//Ox⇔\begin{cases}m-1=0\\n=0\end{cases}⇔\begin{cases}m=1\\n=0\end{cases}$

    b) Do $(d)$ đi qua $A(-1;1)$ và có hệ số góc $a=-3⇒1=-3.(-1)+n⇒n=-2$

    Vậy $(d):y=-3x-2$

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )