Trong mặt phẳng tạo độ Oxy sao cho A(1;0) B(0;3) C(-3:-5) a) tìm tọa độ điểm D thuộc trục tungsao cho tứ giác ABCD là hình thang có đáy

Question

Trong mặt phẳng tạo độ Oxy sao cho A(1;0) B(0;3) C(-3:-5)
a) tìm tọa độ điểm D thuộc trục tungsao cho tứ giác ABCD là hình thang có đáy

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-10-21T00:30:11+00:00 1 Answers 236 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T00:31:40+00:00

  Hình thang ABCD đáy AB khi $AB // DC$

  $\vec{AB}(0-1; 3-0)=(-1;3)$

  Gọi $D(0;t)$

  $\Rightarrow \vec{DC}(0+3; t+5)=(3; t+5)$

  $\Rightarrow \vec{AB}=k\vec{DC}$

  $\Rightarrow \dfrac{3}{-1}=\dfrac{t+5}{3}$

  $\Leftrightarrow t=-14$

  Vậy $D(0;-14)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )