Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm A (-1;2) B (2;0) C (-2;3) a. Viết phương trình tham số của đường thẳng AB b. Viết phương trình tổng quát của đường thẳ

Question

Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm A (-1;2) B (2;0) C (-2;3)
a. Viết phương trình tham số của đường thẳng AB
b. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC
c. Viết phương trình của đường cao AH của tam giác ABC

in progress 0
Linh Đan 9 months 2021-04-15T04:07:37+00:00 3 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T04:09:28+00:00

  Bạn tham khảo !

  trong-mat-phang-oy-cho-3-diem-a-1-2-b-2-0-c-2-3-a-viet-phuong-trinh-tham-so-cua-duong-thang-ab-b

  0
  2021-04-15T04:09:30+00:00

  a)

  Đường thẳng AB đi qua điểm $A(-1,2)$, vectơ chỉ phương phương $\vec u=\vec{AB}=(3,-2)$

  Phường trình tham số của đường thẳng $AB$ là:

  $\begin{cases}x=-1+3t\\y=2-2t\end{cases}$

  b) Đường thẳng $BC$ đi qua điểm $B(2;0)$, vectơ chỉ phương $\vec u=\vec {BC}=(-4,3)$

  $\Rightarrow\vec n=(3,4)$

  Phương trình tổng quát của đường thẳng $BC$ là:

  $3(x-2)+4(y-0)=0$

  $\Leftrightarrow3x+4y-6=0$

  c)

  Đường cao AH đi qua điểm $A(-1;2)$, vectơ pháp tuyến $\vec u=\vec{BC}=(-4,3)$

  Phương trình đường cao $AH$ là:

  $-4(x+1)+3(y-2)=0$

  $\Rightarrow -4x+3y-10=0$

  0
  2021-04-15T04:09:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phương trình mặt phẳng oxy các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )