“Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước

Question

“Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi.”
a) Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả? Đây là lời nhân vật nào?
b) Ý nghĩa lời nói của nhân vật.

in progress 0
Euphemia 7 months 2021-06-22T15:41:30+00:00 2 Answers 377 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T15:42:32+00:00

                                                              Bài làm 

            a )     – Đoạn văn trên trích trong tác phẩm ” Hoàng Lê nhất thống chí ” 

                     – Tác giả : Ngô Gia Văn Phái 

                     – Lời của vua Quang Trung ( Nguyễn Huệ )

            b )                                                 Làm 

                     Qua đoạn văn trên , ta thấy rằng vua Quang Trung trước trận hành quân thần tốc tới Thăng Long vào trận đại chiến quân Thanh đã khẳng định chủ quyền dân tộc , nói lên cái vô lý của dân Bắc khi xâm lược nước Nam đồng thời ông cũng vựt dậy tinh thần chiến đấu của tướng sĩ , làm cho quân dân trên dưới một lòng đánh giặc . 

                                                                       CHÚC BẠN HỌC TỐT !!

                                                                               XIN HAY NHẤT , CẢM ƠN , 5 SAO 

                                                                                     @chicong283k :))

   

  0
  2021-06-22T15:42:42+00:00

  a) Đoạn văn trên trích trong tác phẩm Hoang Lê nhất thống chí 

       Tác giả: Ngô Gia Văn Phái 

       Đây là lời của Quang Trung- Nguyễn Huệ 

  b) Ý nghĩa: Khẳng định về cương vực lãnh thổ , niềm tự hào về quyền tự chủ của đất nước . 

                     Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )