trong đợt thi đua làm kế hoạch nhỏ lớp 5A VÀ LỚP 5Bthu nhặt được tất cả 215 kg giấy vụn trong đó số giấy vụn lớp 5b thu được bằng ba phần hai số giấy

Question

trong đợt thi đua làm kế hoạch nhỏ lớp 5A VÀ LỚP 5Bthu nhặt được tất cả 215 kg giấy vụn trong đó số giấy vụn lớp 5b thu được bằng ba phần hai số giấy vụn của lớp 5a hỏi mỗi lớp thu được bao nhiêu kg giấy vụn

in progress 0
Acacia 10 months 2020-11-21T05:12:45+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T05:13:49+00:00

  Vì lớp 5B thu được số giấy vụn nhiều hơn lớp 5A ⇒ tổng số giấy vụn cả hai lớp thu được là 5 phần.

  ⇒ Nếu ta muốn tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu nhặt được thì ta chỉ cần thấy số kg giấy đã chia 5 ra và nhân với số phần mỗi lớp thu nhặt được.

  – Ta lấy số giấy vụn chia 5, ta được:

  215 : 5= 43 (kg)

  Và sau đó lấy số phần của lớp 5B so với lớp 5A và làm dựa trên kết quả phép tính trên.

  – Lớp 5B thu được số kg giấy vụn là:

  43×3= 86 (kg)

  – Lớp 5A thu được số kg giấy vụn là:

  215-86= 129 (kg)

  Đáp số: Lớp 5A: 129 giấy vụn

               Lớp 5B: 86 kg giấy vụn

  #hoctot

   

  0
  2020-11-21T05:14:41+00:00

  Đáp án: Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5A : 86 kg

               Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5B : 129 kg

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ sau :

  Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5A : |—–|—–|         ( Tổng : 215 kg giấy vụn )

  Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5B : |—–|—–|—–|

  Từ sơ đồ trên , ta có nhận xét :

  215 kg giấy vụn là tổng số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5A và 5B . Trong đó 5A chiếm 2 phần , 5B chiếm 3 phần

  Tổng số phần bằng nhau là :

     2 + 3 = 5 ( phần )

  Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5A là :

    215 : 5 x 2 = 86 ( kg )

  Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5B là :

    215 – 86 = 129 ( kg )

          Đáp số : Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5A : 86 kg

                        Số kg giấy vụn nhặt được của lớp 5B : 129 kg

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )