trong dịp tết nguyên đán , MỘT CỬA HÀNG CHUẨN BỊ MỘT SỐ HỘP MỨT ĐẺ BÁN TRONG 20 NGÀY , mỗi ngày bán 450 hộp . NHƯNG THỰC TẾ CỬA HÀNG BÁN MỖI NGÀY 600

Question

trong dịp tết nguyên đán , MỘT CỬA HÀNG CHUẨN BỊ MỘT SỐ HỘP MỨT ĐẺ BÁN TRONG 20 NGÀY , mỗi ngày bán 450 hộp . NHƯNG THỰC TẾ CỬA HÀNG BÁN MỖI NGÀY 600 HỘP . hỏi số hộp mức cửa hàng đã chuẩn bị đủ bán được trong bao nhiêu ngày ?

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-11T14:54:00+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T14:55:19+00:00

  – Cửa hàng chuẩn bị số hộp mứt là :

          `450 xx 20 = 9000` (hộp)

  – Thực tế, số hộp mứt đó bán được trong :

         `9000 : 600 = 15` (ngày)

                          Đáp số : `15` ngày

  0
  2020-11-11T14:55:38+00:00

  Đáp án:

   1515

  Giải thích các bước giải:

   Cửa hàng đã chuẩn bị số hộp mứt là :

          450 × 20 = 9000 ( hộp )

  Thực tế, số hộp mứt đó bán được trong số ngày là : 

         9000 : 600 = 15 ( ngày )

                      ĐS :15 ngày  

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )