: Trong câu “Thì ra, thường ngày, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản.” Vũ Nương đã không tuân thủ phương châm hội thoại nào

Question

: Trong câu “Thì ra, thường ngày, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản.” Vũ Nương đã không tuân thủ phương châm hội thoại nào? Vì sao Vũ Nương đã không tuân thủ phương châm hội thoại ấy?

in progress 0
Diễm Kiều 6 months 2021-07-25T04:57:43+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T04:59:13+00:00

  Vũ nương không tuân thủ phương châm về chất vì để đứa con được vui vì có cha bên cạnh trong những ngày chồng đi vắng.

  0
  2021-07-25T04:59:37+00:00

  – Vũ Nương đã không tuân thủ phương châm về chất vì nàng đã nói dối bé Đản rằng bóng mình là cha Đản.

  – Vì muốn bé Đản vui, được sống trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ nên Vũ Nương mới vi phạm phương châm về chất.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )