Trong câu : ” Cây gạo như một cây đuốc lớn cháy rực giữa trời’ a/ Từ “cháy” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? b/ Đặt một câu có từ ” cháy” đư

Question

Trong câu : ” Cây gạo như một cây đuốc lớn cháy rực giữa trời’
a/ Từ “cháy” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
b/ Đặt một câu có từ ” cháy” được dùng theo nghĩa không giống với nghĩa của từ “cháy” trong câu văn trên

in progress 0
Thu Cúc 7 months 2021-06-21T10:25:34+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T10:26:34+00:00

  Trong câu : ” Cây gạo như một cây đuốc lớn cháy rực giữa trời’

  a/ Từ “cháy” được dùng theo nghĩa chuyển.

     b/ Đặt một câu có từ ” cháy” được dùng theo nghĩa không giống với nghĩa của từ “cháy” trong câu văn trên :

  Đặt câu: Hôm nay, trên đường đi học em gặp một ngôi nhà bị cháy.

                  MINK XIN HAY NHẤT NHA !

  @bin chúc cậu học tốt !

  0
  2021-06-21T10:27:17+00:00

  a) Từ ” cháy ” trong câu văn đó được dùng với nghĩa chuyển  .

  b) – Căn nhà bỏ hoang đã bốc cháy rất to ( nghĩa gốc )

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )