trong các từ yết kiến,hội đàm,giám ngục,thổ huyết,bất toại,cổ độ,quan san,chính an . Hãy sắp sếp vào các sắc thái biểu đạt sau : – Trang trọng – Tao

Question

trong các từ yết kiến,hội đàm,giám ngục,thổ huyết,bất toại,cổ độ,quan san,chính an . Hãy sắp sếp vào các sắc thái biểu đạt sau :
– Trang trọng
– Tao nhã
– Cổ kính
giúp tui i mọi người ^^

in progress 0
Linh Đan 3 weeks 2021-08-22T18:51:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T18:52:40+00:00

  trang trọng: yết kiến,

  tao nhã: giám ngục, quan san

  cổ kính: chính an, bất toại, thổ huyết, hội đàm

  P/s: cho xin 5 sao và ctlhn nhé

  0
  2021-08-22T18:53:18+00:00

  trang trọng: yết kiến,hội đàm

  tao nhã: giám ngục, quan san,chính an

  cổ kính: bất toại, thổ huyết, yết kiến

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )