Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là hiện tượng đồng nghĩa, hiện tượng nào là hiện tượng nhiều nghĩa? Vì sao? a, – Nó ăn rất khỏe. –

Question

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là hiện tượng đồng nghĩa, hiện tượng nào là hiện tượng nhiều nghĩa? Vì sao?
a, – Nó ăn rất khỏe.
– Xe này ăn xăng quá.
b, Con ngựa đá con ngựa đá.

in progress 0
Kiệt Gia 7 months 2021-07-05T07:18:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T07:19:24+00:00

  a) Là hiện tượng đồng nghĩa

  Ăn trên: Là hoạt động của con người 

  Ăn dưới : Nghĩa là tốn

  b) Con ngựa đá con ngựa đá

  – Đá trc nghĩa là một hành động của người hay động vât 

  – Đá sau nghĩa là tên một loài động vật hay một vật gì đó 
  ⇒Là hiện tượng nhiều nghĩa

  0
  2021-07-05T07:19:44+00:00

  1)đồng  nghĩa . vì 

  -Ăn 1 : cho vào cơ thể thức nuôi sống ( nghĩa gốc).

  Ăn 2:nghĩa là tốn hay cần dùng nhiều

  ⇒Hai từ ”ăn” đều có âm giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.

  2)nhiều  nghĩa 

  Từ “đá” đầu tiên  là động từ. Từ “đá” thứ hai  là danh từ, bổ nghĩa cho từ “ngựa” kề trước.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )