Trong các tác giả tác phẩm thơ hiện đại chương rình ngữ văn lớp 11 anh chị ấn tượng về tác giả ,tác phẩm nào nhất vì sao Mình muốn viết về Chủ Tịch Hồ

Question

Trong các tác giả tác phẩm thơ hiện đại chương rình ngữ văn lớp 11 anh chị ấn tượng về tác giả ,tác phẩm nào nhất vì sao
Mình muốn viết về Chủ Tịch Hồ Chí Minh ,tác phẩm Chiều Tối trong tập thơ Nhật Kí Trong Tù .Mong các bạn gợi ý bằng dàn ý hay thứ gì đó tương tự
Cảm ơn nhiều vì đã giúp đỡ

in progress 0
Thu Thủy 2 weeks 2021-07-19T23:06:01+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T23:07:09+00:00

    Trong các tác giả tác phẩm thơ hiện đại chương rình ngữ văn lớp 11 anh chị ấn tượng về tác giả ,tác phẩm nào nhất vì sao Mình muốn viết về Chủ Tịch Hồ Chí Minh ,tác phẩm Chiều Tối trong tập thơ Nhật Kí Trong Tù .Mong các bạn gợi ý bằng dàn ý hay thứ gì đó tương tự Cảm ơn nhiều vì đã giúp đỡ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )