trong các sự việc của hai truyện, có sự việc mở đầu , sự việc diễn biến, sự việc kết thúc. em hãy chỉ ra sự việc mở đầu, những sự việc diễn biến, sự v

Question

trong các sự việc của hai truyện, có sự việc mở đầu , sự việc diễn biến, sự việc kết thúc. em hãy chỉ ra sự việc mở đầu, những sự việc diễn biến, sự việc kết thúc của hai truyện thanh gióng và sơn tinh thủy tinh

in progress 0
Calantha 11 months 2021-02-18T11:09:39+00:00 3 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-18T11:11:31+00:00

  Sơn Tinh-Thuỷ Tinh:

  Sự việc mở đầu:

  -Vua Hùng kén rể

  Những sự việc diễn biến:

  -Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.

  -Vua Hùng ra điều kiện kén rể.

   -Sơn Tinh đến trước, được vợ.

   -Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.

  Sự việc kết thúc:

  -Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về.

   -Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

  Thánh Gióng:

  Sự việc mở đầu:
  -Bà lão ướm vết chân lạ rồi có thai.

  Những sự việc diễn biến:

  -Sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng.

  – Thánh Gióng biết nói và nhận trách nhiệm đánh giặc.

  -Thánh Gióng lớn nhanh như thổi.

  – Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ cưỡi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt đi đánh giặc.

  Sự việc kết thúc:

  -Thánh Gióng đánh tan giặc

   -Thánh Gióng lên núi, cởi bỏ áo giáp sắt bay về trời.

   -Vua lập đền thờ phong danh hiệu.

  Chúc học tốt!

  0
  2021-02-18T11:11:37+00:00

  Sơn Tinh-Thuỷ Tinh:

  Sự việc mở đầu:

  -Vua Hùng kén rể cho Mỵ Nương

  Những sự việc diễn biến:

  -Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.

  -Vua Hùng ra điều kiện kén rể.

  +Voi chín ngà,gà chín cựa,ngựa chín hồng mao

   -Sơn Tinh đến trước và kiếm được lễ vật nên cưới được vợ.

   -Thủy Tinh đến sau, tức giận vì không cưới được vợ nên đã dâng nước đánh Sơn Tinh.

  Sự việc kết thúc:

  -Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua mãi không thắng được nên rút về.

   -Nhưng không bỏ cuộc hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

  Thánh Gióng:

  Sự việc mở đầu:

  -Bà lão ướm vết chân lạ và to rồi bà có mang(thai).

  Những sự việc diễn biến:

  -Sự ra đời khác biệt lạ kì của Thánh Gióng.

  – Thánh Gióng khi nghe có sứ thần đi ngang tuyển người giúp vua cứu nước thì biết nói và nhận trách nhiệm đánh giặc.

  -Thánh Gióng lớn nhanh như thổi.

  – Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ cưỡi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt đi đánh giặc.

  -Thánh Gióng quật túi bụi kiếm roi sắt bị gãy nên đã nhổ cả bụi tre gần đó lên và quật cho giặc sợ hãi phải bỏ chạy.

  Sự việc kết thúc:

  -Thánh Gióng đánh tan giặc khiến cho chúng khiếp sợ phải bỏ chạy về nước.

   -Thánh Gióng cởi ngựa sắt bay lên núi, cởi bỏ áo giáp sắt bay về trời.

   -Vua lập đền thờ phong danh hiệu.

  0
  2021-02-18T11:11:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo áo giáp sắt các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )