Trong các số sau 8,16,25,27,30,60,64,81,90,100,số nào được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1

Question

Trong các số sau 8,16,25,27,30,60,64,81,90,100,số nào được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1

in progress 0
Neala 11 months 2020-11-01T14:29:25+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T14:30:35+00:00

  Đáp án:

       `8=2^3`                    `16=2^4`

       `25=5^2`                  `27=3^3`

       `30=2.3.5`             `60=2^2“.3.5`

       `64=2^6`                   `81=3^4`

       `90=2.3^2“.5`           `100=2^2“.5^2`

   `=>` Các số được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn `1` là: `8;16;25;27;64;81`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )