Trong bài văn Đất quý ,đất yêu.từ câu” trên mảnh đất này đến dù chỉ là một hạt cát nhỏ “ có mấy hình ảnh so sánh

Question

Trong bài văn Đất quý ,đất yêu.từ câu” trên mảnh đất này đến dù chỉ là một hạt cát nhỏ “ có mấy hình ảnh so sánh

in progress 0
Thu Cúc 2 days 2021-07-21T22:38:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:40:00+00:00

  – Có 1 hình ảnh so sánh – Chúng tôi đã tiếp các ông như những khách quý.

  – Nhân hoá + Đất Ê – ti – ô – pi – a là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi.

  0
  2021-07-21T22:40:08+00:00

  Có `1` hình ảnh so sánh là : “Chúng tôi đã tiếp các ông như những khách quý”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )