Trong bài thơ quê hương có hai hình ảnh nổi bật là đoàn thuyền đánh cá ra khơi và đoàn thuyền đánh cá trở về em thích hình ảnh nào ? Vì sao?

Question

Trong bài thơ quê hương có hai hình ảnh nổi bật là đoàn thuyền đánh cá ra khơi và đoàn thuyền đánh cá trở về em thích hình ảnh nào ? Vì sao?

in progress 0
Thông Đạt 1 week 2021-07-22T22:43:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T22:45:02+00:00

    Trong bài thơ Quê hương có hai hình ảnh nổi bật là đoàn thuyền đánh cá ra khơi và đoàn thuyền đánh cá trở về, em thích hơn cả là hình ảnh đòan thuyền đánh cá ra khơi. Bởi vì, đoàn thuyền ra khơi vì mục đích lớn lao là dựng xây cuộc sống. Điều đó đã minh chứng cho khát vọng và niềm tin lớn lao của họ. Đoàn thuyền ra khơi không chỉ là đại diện cho hồn quê mà còn là con người quê hương, là “hồn làng” thiết tha. Sự vươn mình ra biển lớn phần nào thể hiện khát vọng, nghị lực phi thường nơi con người. Và chỉ khi có sự dũng cảm, sự phi thường lớn lao ấy thì con người lao động mới có thể vươn mình và gặt hái những thành quả tốt đẹp. Ra khơi là sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng tinh thần và ý chí. Đó cũng là vẻ đẹp nơi người lao động dám đánh đổi và dám cố gắng. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )