Trong bài thơ “Nói với con” của tác giả Y Phương, em hiểu cụm từ “thô sơ da thịt” là như thế nào?

Question

Trong bài thơ “Nói với con” của tác giả Y Phương, em hiểu cụm từ “thô sơ da thịt” là như thế nào?

in progress 0
Farah 4 months 2021-05-26T03:31:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T03:32:43+00:00

  Mộc mạc giản dị thô sơ nhưng giàu cốt cách

  0
  2021-05-26T03:33:13+00:00

  `->`Cụm từ” thô sơ da thịt” để chỉ những người mộc mạc, giản dị, thô sơ nhưng lại giàu cốt cách, chí khí và nghị lực đồng thời thể hiện sự tự hào về dân tộc của tác giả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )