Trong bài thơ lao nông và các con theo lời dan do của người cha khi gần đat xa trời các con ông da làm gi? và cuối cùng thu hoạch kết quả ra sao

Question

Trong bài thơ lao nông và các con theo lời dan do của người cha khi gần đat xa trời các con ông da làm gi? và cuối cùng thu hoạch kết quả ra sao
trong-bai-tho-lao-nong-va-cac-con-theo-loi-dan-do-cua-nguoi-cha-khi-gan-dat-a-troi-cac-con-ong-d

in progress 0
Thu Thủy 4 months 2021-05-22T03:06:59+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-22T03:08:55+00:00

    – Trong bài thơ lao nông và các con theo dặn dò của cha khi gần đất xa trời các con ông đã đào bới khắp ruộng để tìm vàng. Cuối cùng thu hoạch đc một vụ mùa bội thu.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )