Trong bài tập đọc “Ngu công xã Trịnh Tường”, Ông Phàn Phù Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ dòng nước?

Question

Trong bài tập đọc “Ngu công xã Trịnh Tường”, Ông Phàn Phù Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ dòng nước?

in progress 0
Thông Đạt 2 months 2021-07-30T19:40:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T19:41:38+00:00

   Ông Lìn hiểu rằng muốn có nước cấy lúa thì phải giữ rừng. Ông lặn lội đến các xã bạn học cách trồng cây thảo quả.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!

  0
  2021-07-30T19:42:21+00:00

  ông Lìn hiểu rằng muốn có nước cấy lúa thì phải giữ rừng. ông lặn lội đến các xã bạn học cách trồng cây thảo quả

  mk xin ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )