Trong Access 2010, để tạo query ta chọn A. Home Query Design B. Create Table Design C. Create Form Design D. Create Query Design Trong query, muốn trí

Question

Trong Access 2010, để tạo query ta chọn
A. Home Query Design
B. Create Table Design
C. Create Form Design
D. Create Query Design
Trong query, muốn trích lọc nhân viên có NGAYSINH từ tháng 1 tới tháng 3, tại dòng Criteria của field NGAYSINH ta chọn
A. Month( [ NGAYSINH ] ) >= 1 or Month( [ NGAYSINH ] ) <= 3 B. 1 <= Month( NGAYSINH ) <=3 C. Month( [ NGAYSINH ] ) >= 1 and Month( [ NGAYSINH ] ) <= 3 D. Month( [ NGAYSINH ] ) <= ‘ 3 ’ Khi tạo truy vấn, muốn thiết lập điều kiện thì trong vùng lưới ta chọn ở mục A. Show B. Criteria C. Index D. Sort Câu 25 Trong query, trích lọc học sinh có NGAYSINH vào tháng 1, tại dòng Criteria của field NGAYSINH ta chọn A. Month [ NGAYSINH ] = 1 B. Month( [ NGAYSINH ] ) = 1 C. Month( NGAYSINH ) = 1 D. Month( [ NGAYSINH ] ) = ‘ 1 ’ Câu 26 Chế độ nào dùng để tạo mới hoặc thay đổi cấu trúc của các đối tượng trong Access? A. Trang dữ liệu B. Nhập dữ liệu C. Mô tả dữ liệu D. Thiết kế Câu 27 Đối tượng nào trong Access dùng để lưu trữ dữ liệu? A. Báo cáo B. Biểu mẫu C. Mẫu hỏi D. Bảng Trong Query, để ẩn/hiện một filed ta chọn ? A. Total B. Criteria C. Sort D. Show Câu 31 Trong Access 2010, muốn thiết lập quan hệ giữa các bảng ta chọn A. Create Relationships B. Home Relationships C. Design Relationships D. Database Tools Relationships Câu 32 Khẳng định nào sau đây sai A. Tên trường có thể có ký tự B. Tên trường có thể có ký tự & C. Tên trường (field) có tối đa 64 ký tự D. Trong một Table có thể có 2 trường trùng nhau Trong query, muốn trích lọc nhân viên sinh năm 1989 , tại dòng Criteria của field NGAYSINH ta chọn A. Year( [ NGAYSINH ] ) = ‘ 1989 ’ B. Year( NGAYSINH ) = 89 C. Year( [ NGAYSINH ] ) = 1989 D. Year [ NGAYSINH ] = 1989 ² ²

in progress 0
Hồng Cúc 1 year 2021-01-09T21:55:39+00:00 3 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-09T21:57:31+00:00

  câu1

  D

  câu2

  B

  câu3

  A

  0
  2021-01-09T21:57:34+00:00

  1.B

  2.A

  3.D

  4.A

  5.C

  6.A

  7.D

  8.A

  9.A

  mình chỉ tl vậy thôi Hok bk đúng ko 

  chúc Bn học tốt

  0
  2021-01-09T21:57:48+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo query trong access các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )