trong 1 bài thơ của chương trình ngữ văn 9 cũng có câu thơ có từ trời xanh được sử dụng theo nghĩa ẩn dụ , ghi lại câu thơ đó và cho biết tên tác giả

Question

trong 1 bài thơ của chương trình ngữ văn 9 cũng có câu thơ có từ trời xanh được sử dụng theo nghĩa ẩn dụ , ghi lại câu thơ đó và cho biết tên tác giả , tác phẩm

in progress 0
Jezebel 8 months 2021-06-09T15:17:33+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-09T15:18:48+00:00

  Mùa xuân nho nhỏ của thanh hải 

  Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

  0
  2021-06-09T15:19:24+00:00

  Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải .

     ” Vẫn biết trời xanh là mãi mãi ” 

  Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật .

      ” Lại đi , lại đi trời xanh thêm ” 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )