trộn m1 g Al với m2 g kim loại kiềm M thu đc 35,1g hh rồi cho hh vaò dd HCl dư thu đc 32,48 lít khí H2 . trộn m2 g Al với m1 g kim loại kiềm M rồi cho

Question

trộn m1 g Al với m2 g kim loại kiềm M thu đc 35,1g hh rồi cho hh vaò dd HCl dư thu đc 32,48 lít khí H2 . trộn m2 g Al với m1 g kim loại kiềm M rồi cho vào dd HCl dư thì thu đc 21,28 lít khí h2 . xác định M

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-12-08T02:09:36+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-08T02:11:31+00:00

  Đáp án:

  Kali (K)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \({m_1} + {m_2} = 35,1\) (1)

  TN1: nH2 = 1,45 mol

  \({n_{Al}} = \frac{{{m_1}}}{{27}}(mol)\)

  \({n_M} = \frac{{{m_2}}}{M}(mol)\)

  Bảo toàn e → 3nAl + nM = 2nH2 → \(3.\frac{{{m_1}}}{{27}} + \frac{{{m_2}}}{M} = 2.1,45\) (2)

  TN2: nH2 = 0,95 mol

  \({n_{Al}} = \frac{{{m_2}}}{{27}}(mol)\)

  \({n_M} = \frac{{{m_1}}}{M}(mol)\)

  Bảo toàn e → 3nAl + nM = 2nH2 → \(3.\frac{{{m_2}}}{{27}} + \frac{{{m_1}}}{M} = 2.0,95\) (3)

  Lấy (2) + (3) được: \(\frac{3}{{27}}({m_1} + {m_2}) + \frac{1}{M}({m_1} + {m_2}) = 4,8\) (*)

  Thế (1) vào (*) được: \(\frac{3}{{27}}.35,1 + \frac{1}{M}.35,1 = 4,8 \Leftrightarrow M = 39\)

  Vậy kim loại kiềm là Kali (K)

  0
  2020-12-08T02:11:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cho m1 gam al các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )