Trình bày việc nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Nêu nhận xét của em về chế độ phong kiến nhà Nguyễn?

Question

Trình bày việc nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Nêu nhận xét của em về chế độ phong kiến nhà Nguyễn?

in progress 0
Kim Cúc 1 year 2021-01-01T10:12:22+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-01T10:14:17+00:00

  Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền,nhà Nguyễn đã:

  –  xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất, ở kinh đô ở Phú Xuân. Vua trực tiếp điều hành mọi công việc hệ thống từ trung ương đến địa phương

  – Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long)

  – Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực  thuộc ( Thừa Thiên)

  – củng cố quân đội gồm nhiều binh chủng

  Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền. Để trả lời câu hỏi này, cần hiểu được chế độ phong kiến tập quyền là chế độ mọi quyền lực đều tập trung vào tay một cá nhân — ông vua (vua làm chủ, có toàn quyền quyết định mọi việc). Sau khi đánh đổ vương triều Tây Sơn. Nguyễn Ánh đã làm những gì trong việc tổ chức bộ máy chính quyền và bộ máy chính quyền đó có phải là tổ chức chính quyền của chế độ phong kiến tập quyền không. Nếu đúng thì đó là những việc làm để lập chế độ phong kiến tập quyền của nhà Nguyễn.

  0
  2021-01-01T10:14:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nhà nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )