Trình bày thông điệp mà anh chị nhận ra trong văn bản nếu biết trăm năm là hữu hạn

Question

Trình bày thông điệp mà anh chị nhận ra trong văn bản nếu biết trăm năm là hữu hạn

in progress 0
Ben Gia 8 months 2021-05-20T07:15:51+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-20T07:17:06+00:00

    Thông điệp rằng Cuộc sống mỗi người đều mang một giá trị nhất định. Bạn phải là người tự hiểu rõ giá trị của bản thân để hướng tới cuộc sống tốt đẹp.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )