Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ cái khó bó cái khôn ( Bó nha mn)

Question

Trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ cái khó bó cái khôn
( Bó nha mn)

in progress 0
Farah 2 weeks 2021-07-19T16:46:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T16:47:50+00:00

  thường thì khi cố gắng mà không đạt được một ý định nào đó, chúng ta thường tự động viên mình= câu“Cái khó bó cái khôn”.

  thế bạn có tự hỏi rằng “cái khó bó cái khôn”  nghĩa là gì k ? “Cái khó” được xem như là 1 hoàn cảnh tích cực , điều kiện k tốt nên sẽ khá là khó để thực hiện 1 việc j đó. “Cái khôn” là những dự định tốt, sáng suốt. “Bó” nghĩa là trói buộc, k  thực hiện vc j cả . gộp cả câu ta sẽ đc nghĩa  là: hoàn cảnh khó khăn cản trở việc thực hiện một dự định, một kế hoạch tốt đẹp.

   nhiều lần trong cuộc sống, ta nghe những câu, dạng  như: vẫn biết là như thế, nhưng “cái khó bó cái khôn”, chưa thể làm được…

  hình  như, thành ngữ này ra đời  để giúp cho những ai có hoàn cảnh khó khăn để tìm được lời giải  về sự bất lực của mình, cũng như động viên, an ủi họ.

   

  0
  2021-07-19T16:48:43+00:00

  Cái khó” được hiểu là hoàn cảnh, điều kiện khó khăn không cho thực hiện một việc nào đó. “Cái khôn” là những dự kiến, kế hoạch, dự định tốt, sáng suốt. “Bó” nghĩa là trói buộc, hạn chế, không cho thực hiện. Cả câu có nghĩa chung là: hoàn cảnh khó khăn cản trở việc thực hiện một dự định, một kế hoạch tốt đẹp.

  Rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta nghe những câu, đại ý như: vẫn biết là như thế, nhưng “cái khó bó cái khôn”, chưa thể làm được…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )