Trình bày suy nghĩ của anh chị về thông điệp :bát kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá

Question

Trình bày suy nghĩ của anh chị về thông điệp :bát kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá

in progress 0
Adela 2 months 2021-07-30T05:48:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T05:50:34+00:00

    “Thất bại là mẹ thành công” đây là 1 câu tiếp sức động lực cho ai dang dở nỗ lực đạt mục tiêu.Càng thất bại nhiều thì tìm được thành công riêng mình,không nên từ bỏ,sợ hãi mà phải đối mặt với chính nó.Cuộc đời sẽ không thành công hơn nếu bạn chưa trải qua khó khăn 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )