Trình bày nội dung và ý nghĩa của văn bản Nam quốc sơn hà (các bạn viết thành đoạn văn hộ mình nhé, đừng gạch í )

Question

Trình bày nội dung và ý nghĩa của văn bản Nam quốc sơn hà (các bạn viết thành đoạn văn hộ mình nhé, đừng gạch í )

in progress 0
Hải Đăng 5 months 2021-08-09T07:11:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T07:13:23+00:00

  Chắc hẳn nói đến bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta,ai cũng nghĩ ngay đến bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”của Lý Thường Kiệt.Mở đầu bài thơ,tác giả đã sử dụng giọng thơ rắn rỏi,ngôn ngữ đanh thép như một lời tuyên bố”Nước Nam là của người Nam”,do vua Nam cai trị.Điều đó đã khẳng định chủ quyền dân tộc.Hai câu thơ cuối như một lời tuyên bố hùng hồn:kẻ thù dám xâm phạm sẽ phải chuốc lấy bại vong.Tác giả đã trực tiếp nói rõ ý tưởng bảo vệ chủ quyền,kiên quyết chống giặc ngoại xâm bằng cảm xúc mãnh liệt,giận dữ,thách thức kẻ thù xâm lược 

  0
  2021-08-09T07:13:37+00:00

  ND là văn bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên khẳng đinh chủ quyền lãnh thổ đất nc nêu cao quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó
  Ý nghĩa khẳng định độc lập dân tộc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )