Trình bày khát vọng tự do mãnh liệt trong bài Nhớ rừng (đừng làm thành đoạn văn nha, phải có nghệ thuật nha)

Question

Trình bày khát vọng tự do mãnh liệt trong bài Nhớ rừng
(đừng làm thành đoạn văn nha, phải có nghệ thuật nha)

in progress 0
Sapo 2 months 2021-07-23T03:58:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:00:20+00:00

  câu cảm thán liên tiếp , lời gọi thiết tha khát vọng tự do mãnh liệt nhưng bất lực làm nởi bậc nổi nhớ , nổi lòng quặc lòng ngao ngán u uất vì đang bị cầm tù , bất hòa với thực tại nhưng chung thủy với nước non cũ gợi tả tâm trạng chung của người việc nam thời xưa khi mất nước

  0
  2021-07-23T04:00:25+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Tác giả đã nêu ra những nỗi khổ để thể hiện ”khát vọng tự do” mãnh liệt như:
  + Không được hoạt động, bị giam hãn.
  + Nỗi nhục, bị biến thành trò cười cho thiên hạ.
  + Nỗi bất bình vì ở chung với bọn thấp kém.
  $->$ Sự chán ghét cuộc sống tù túng, tầm thường.
  $=>$ Tác giả đã sử dụng biện pháp liệt kê để nêu cao khát vọng tự do, thoát khỏi cuộc sống tầm thường.
  $=>$ Nêu cao tinh thần đấu tranh giành độc lập khi trong hoàn cảnh ”mất nước nhà tan” của nhân dân thuở ấy.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )