Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ

Question

Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-13T01:12:05+00:00 3 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-13T01:13:57+00:00

  Bệnh hại: là trạng thái không bình thường của cây do điều kiện sống bất lợi hoặc do vi sinh vật gây nên 

  Sâu hại: là loài động vật thuộc nghành chân khớp cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng.

  Đầu có 2 đôi râu, bụng có 2 đôi cánh và đôi chân

  Cách phòng trừ sâu, bệnh hại : 

  – Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và triệt để.

  – Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và triệt để.

  Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.

  – Vệ sinh đồng ruộng

  – Làm đất

  – Gieo trồng đúng thời vụ

  – Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí

  – Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích 

  – Sử dụng giống chống sâu, bệnh hại, cắt rạ sau khi gặt 

  – Cắt cỏ xung quanh bờ

  0
  2020-11-13T01:14:00+00:00

  Bệnh hại: là trạng thái không bình thường của cây do điều kiện sống bất lợi hoặc do vi sinh vật gây nên 

  Sâu hại: là loài động vật thuộc nghành chân khớp cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực, bụng.

  Đầu có 2 đôi râu, bụng có 2 đôi cánh và đôi chân

  Cách phòng trừ sâu, bệnh hại : 

  – Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và triệt để.

  – Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.Trừ sớm, kịp thời nhanh chóng và triệt để.

  Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.

  – Vệ sinh đồng ruộng

  – Làm đất

  – Gieo trồng đúng thời vụ

  – Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí

  – Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích 

  – Sử dụng giống chống sâu, bệnh hại, cắt rạ sau khi gặt 

  – Cắt cỏ xung quanh bờ

  0
  2020-11-13T01:14:09+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sâu bệnh hại cây trồng công nghệ 7 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )