Trình bày khái niệm cụ thể của từng danh từ và cho ví dụ của từng kiểu loại.

Question

Trình bày khái niệm cụ thể của từng danh từ và cho ví dụ của từng kiểu loại.

in progress 0
Thu Hương 5 months 2021-08-10T01:30:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-10T01:32:03+00:00

  Danh từ riêng : là tên riêng của sự vật VD Hồ Gươm, Hà Nội

  Danh từ chung :là tên của 1 loại sự vật, chia làm 2 loại

  +cụ thể : mưa, bão , cây

  +trìu tượng: VD tinh thần, ý nghĩa

  0
  2021-08-10T01:32:09+00:00

  Danh từ riêng : là tên riêng của sự vật VD Hồ Gươm, Hà Nội

  Danh từ chung :là tên của 1 loại sự vật, chia làm 2 loại

  +Cụ thể : mưa, bão , cây

  +Trìu tượng: VD tinh thần, ý nghĩa

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )