Trình bày đặc điểm của văn bản thuyết minh.Khi tạo lập văn bản thuyết minh em thường sử dụng các phương pháp thuyết minh nào.

Question

Trình bày đặc điểm của văn bản thuyết minh.Khi tạo lập văn bản thuyết minh em thường sử dụng các phương pháp thuyết minh nào.

in progress 0
Maris 2 months 2021-07-07T12:50:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T12:51:38+00:00

  Đặc điểm của văn bản thuyết minh:

  • Văn bản thuyết minh đỏi hòi tính khách quan, chính xác, mang lại lợi ích cho con người phục vụ công việc và cuộc sống tốt nhất
  • Trình bày văn bản rõ ràng, mạch lạc, đủ nội dung đúng ý, kết cấu phân chia rõ                            Ta thường sử dụng:
  • Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích 
  • Phương pháp so sánh
  • Phương pháp nêu ví dụ
  • Phương pháp liệt kê
  • Phương pháp dùng số liệu
  • Phương pháp phân loại, phân tích

  Chúc bạn thi tốt

  0
  2021-07-07T12:52:21+00:00

  Đặc điểm
  Phương pháp liệt kê
  Phương pháp phân loại , phân tích
  Phương pháp dùng dữ liệu
  Phương pháp nêu ví dụ
  Trình bày văn bản phải rõ ràng,mạch lạc ……

  Hãy cho mk 5* và CTLHN nhé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )