Trình bày cảm nhận của em về khổ thơ vừa chép (4 khổ cuối của bài thơ quên hương )bẰng một đoạn văn diễn dịch trong đoạn có sử dụng ít nhất một câu cả

Question

Trình bày cảm nhận của em về khổ thơ vừa chép (4 khổ cuối của bài thơ quên hương )bẰng một đoạn văn diễn dịch trong đoạn có sử dụng ít nhất một câu cảm thán

in progress 0
Vân Khánh 9 months 2021-05-24T10:44:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-24T10:46:22+00:00

    Xin ctlhn nhé.

    trinh-bay-cam-nhan-cua-em-ve-kho-tho-vua-chep-4-kho-cuoi-cua-bai-tho-quen-huong-bang-mot-doan-va

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )