Trình bày các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật và cho ví dụ

Question

Trình bày các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật và cho ví dụ

in progress 0
Dâu 10 months 2021-01-06T15:03:18+00:00 3 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T15:05:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Các loại môi trường nuôi cấy vsv cơ bản:

  -Môi trường nuôi cấy tự nhiên: là loại môi trường chứa các chất hữu cơ khác nhau không biết rõ thành phần hóa học ( môi trường không xác định về mặt hóa học) . 

  Ví dụ: Môi trường cao thịt bò, môi trường bột khoai tây nghiền…

  -Môi trường tổng hợp: là loại môi trường biết rõ về các thành hóa học nên còn được gọi là môi trường xác định. 
  Ví dụ: (NH4)3PO4: 0,2g/l; KH2PO4: 1g/l; MgSO4: 0,2g/l; CaCl2: 0,1g/l; NaCl: 5,0g/l

  -Môi trường bán tổng hợp: là môi trường chứa một số chất tự nhiên với số lượng và thành phần không xác định và một số chất khác với số lượng và thành phần xác định.
  Ví dụ: Môi trường gồm: nước chiết thịt và gan; 30g/l; glucozo 2g/l; thạch:6g/l; nước cất: 1g/l.

  0
  2021-01-06T15:05:13+00:00

  Đáp án:

  Môi trường nuôi cấy tự nhiên

  Ví dụ: Môi trường mạch nha, môi trường LB, môi trường cao thịt Pepton

   Môi trường nuôi cấy tổng hợp

   Ví dụ: Môi trường Gause sử dụng trong xạ khuẩn

   Môi trường bán tổng hợp

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-01-06T15:05:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )